Baggrundsinfo

Politi, modstand, kriminel
Hvor mange modstandsfolk?

Bookmark and Share

Frøslevlejrens fangekartotek


Der er ikke bevaret noget samlet kartotek over fangerne i Frøslevlejren 1944-45, men Frøslevlejrens Museum har samlet oplysninger om fangerne fra en række forskellige kilder, eksempelvis det tyske kommandanturs arkiv og de lykønskningsskrivelser med autografer, som fangerne udvekslede indbyrdes i forbindelse med mærkedage. Der er dog ikke tale om noget fuldstændigt kartotek.

Fangerne falder i tre hovedkategorier, som er søgbare i forskelligt omfang:
  • Politifolk og grænsegendarmer interneret i forbindelse med den tysk aktion den 19. september 1944 er umiddelbart søgbare.
  • Personer fængslet for modstandsaktivitet er søgbare, såfremt de opfylder de kriterier for offentliggørelse, der gælder for Frihedsmuseets Modstandsdatabase.
  • Personer fængslet for kriminelle aktiviteter eller som såkaldt asociale, dvs. subsistensløse mv., er ikke søgbare.
Læs om Frøslevlejrens museum på: http://natmus.dk/besoeg-museerne/froeslevlejren/

Søg i fangekartoteket

For- og mellemnavne: Efternavne:
Du kan benytte flere alternative for- og efternavne i søgningen.
F.eks. vil "per niels" både vise personer som hedder "niels" og personer som hedder "per".

Årsag til ophold:
Fødselsdato:
Du kan nøjes med at søge på dele af en dato,
f.eks. december 1920 (__-12-1920), eller 1. maj (01-05-____).


Udviklet af ditmer a/s